Mittarit ja kyselyt

Atooppisen ekseeman vaikeusastetta ja ihon kutinaa voidaan arvioida ja seurata eri mittareiden ja kyselyiden avulla.

  • Ihottuman vaikeusastetta kuvaavaa EASI (Eczema Area and Severity Index) -mittaria käytetään etenkin erikoissairaanhoidossa vaikeamman atooppisen ekseeman ja esim. systeemilääkityksen hoitovasteen seuraamiseksi.
  • Lisäksi löytyy potilaiden täyttämiä kyselyjä:
    • ihottuman vaikeusasteesta (POEM, Patient Oriented Eczema Measurement)
    • ihottuman hallinnasta (ADCT, Atopic Dermatitis Control Test)
    • ihottuman vaikutuksesta elämänlaatuun (DLQI, Dermatological Life Quality Index)
    • ihon kutinasta nk. NRS (Numerical Rating Scale) -mittarilla - potilas arvioi maksimaalisen kutinan viimeisen vuorokauden aikana asteikolla 0-10.

ADCT on lyhyt kysely atooppisen ihottuman hallinnasta, joka käsittää neljä kysymystä ihottuman oireista, kutinasta, vaikutuksesta elämään ja nukkumiseen viimeisen viikon aikana. Kysely voisi sopia erityisen hyvin potilaille ja perusterveydenhuoltoon seulontatutkimukseksi, ihottuman hallinnan ja hoidon tehostamistarpeen arvioimiseksi.

Lisätietoja atooppisen ekseeman mittareista ja kyselyistä, sekä linkki kaikkiin lomakkeisiin löytyy Atooppisen ekseeman Käypä hoito-suosituksesta.

Suorat linkit kyselyihin:

POEM
DLQI
ADCT