Mittarit ja kyselyt

Atooppisen ekseeman vaikeusastetta ja ihon kutinaa voidaan arvioida ja seurata eri mittareiden ja kyselyiden avulla.

  • Ihottuman vaikeusastetta kuvaavaa EASI (Eczema Area and Severity Index) -mittaria käytetään etenkin erikoissairaanhoidossa vaikean atooppisen ekseeman seurannassa ja esim. systeemilääkityksen hoitovasteen arvioinnissa.
  • Potilaiden täytettäviksi tarkoitettuja kyselyjä ovat esimerkiksi:
    • POEM (Patient Oriented Eczema Measure) mittaa ihottuman vaikeusastetta
    • ADCT (Atopic Dermatitis Control Tool) mittaa ihottuman hallintaa
    • DLQI (Dermatology Life Quality Index) mittaa ihottuman vaikutusta elämänlaatuun
    • Kutina NRS (Numeric Rating Scale) -mittarilla potilas arvioi maksimaalisen kutinan viimeisen vuorokauden aikana asteikolla 0-10.

ADCT on lyhyt kysely atooppisen ihottuman hallinnasta, joka käsittää kuusi kysymystä ihottuman oireista, kutinasta, vaikutuksesta elämään ja nukkumiseen viimeisen viikon aikana. Kysely sopii hyvin potilaille omaseurantaan ja myös perusterveydenhuoltoon ihottuman hallinnan ja hoitotasapainon arviointiin.

Lisätietoja atooppisen ekseeman mittareista ja kyselyistä, sekä linkki kaikkiin lomakkeisiin löytyy Atooppisen ekseeman Käypä hoito-suosituksesta.

Suorat linkit mittareihin ja kyselyihin:

EASI
POEM
DLQI
ADCT