3. pistos

Pistos & pistosohjaus

  • Kun olet saanut Kelan päätöksen omalitsumabin peruskorvattavuudesta, sinun tulisi ilmoittaa tästä sinua hoitavaan ihotautien yksikköön, jolloin lääkäri tekee sähköisen reseptin ja jatkohoitosuunnitelman.
  • Kolme ensimmäistä pistosta annetaan aina terveydenhuollon ammattilaisen pistämänä/valvonnassa.
  • Mikäli neljännestä pistoskerrasta alkaen haluat pistää lääkkeen itse kotona, voidaan kolme ensimmäistä pistosta toteuttaa hoitavassa ihotautien yksikössä, jolloin samalla saat pistosohjausta. Kotona pistäminen vaatii, että olet pistänyt ohjatusti ja seurattuna ainakin kerran. Jos omatoiminen pistäminen ei onnistu, pistokset voi antaa myös ohjauksen saanut läheinen.
  • Mikäli et halua neljännestä pistoksesta alkaen pistää lääkettä itse, annetaan pistokset yleensä ensimmäisestä pistoksesta alkaen siinä perusterveydenhuollon yksikössä jossa jatkossakin suunnittelet käyväsi, yleensä omalla terveysasemalla tai työterveyshuollossa. Jos myöhemmin haluaisitkin pistää lääkkeen itse, voit saada pistosohjausta sinua hoitavassa ihotautien yksikössä tai perusterveydenhuollossa.
  • Lääkkeen voit pistää etureiteen tai alavatsaan (ei 5 cm:n alueelle navan ympärillä). Hoitaja voi pistää lääkkeen myös olkavarren ulkosyrjälle.
  • Pistosajoille sekä erikoissairaanhoidon yksikköön että perusterveydenhuoltoon tulee tuoda omat lääkkeet mukana.
  • Huomioi että yleensä lääke pitää tilata muutama päivä ennen sen hakemista apteekista.
  • Huomioi lääkkeen säilytysohjeet myös kuljetuksen aikana. Lisätietoa saat Xolair-potilasoppaasta.

Omalitsumabi-lääkitystä käyttäville potilaille on tarjolla potilastukijärjestelmä. Se tarjoaa potilaille tukea lääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön liittyvissä asioissa, kuten lääkkeen säilyttämisessä ja pistämisessä.

Voit soittaa palveluun arkisin päiväaikaan. Lisäksi saat muistutuksen lääkkeen pistosajankohdista, mikäli näin haluat.

Potilasneuvonnan numero: 0800 552131