Erikois- sairaanhoidon seuranta päättyy

  • Kun oireilu on rauhoittunut niin, ettei sen hoitoon enää tarvita erikoissairaanhoidon seurantaa vaativia lääkkeitä, siirtyy hoito yleensä takaisin perusterveydenhuoltoon.
  • Jos erikoissairaanhoidossa aloitettu lääkitys on lopetettu, sinulla säilyy kuitenkin mahdollisuus seurantaan erikoissairaanhoidossa niin pitkään, että voidaan olla varmoja etteivät oireet uusiudu.
  • Erikoissairaanhoidon hoitokontaktin päättyessä lääkäri kirjaa sairauskertomukseen syyn hoidon päättymiselle, sekä yleensä myös ohjeet siihen, missä tilanteessa toivotaan uutta lähetettä erikoissairaanhoitoon. Tämä yleensä lähetetään palautteena lähettäneelle lääkärille, mikäli annat siihen suostumuksesi.
  • Jos hoitosi jatkuu muualla kuin sinut aikoinaan lähettäneen lääkärin yksikössä, voit pyytää palautteen lähettämistä myös toivomaasi jatkohoitopaikkaan (esim. omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon). Joka tapauksessa se on tarkasteltavissa Kansallisen terveysarkiston kautta, jos annat siihen luvan.