Psykologi

Reuma saattaa vaikuttaa lapsen minäkuvaan, heikentää psyykkistä hyvinvointia ja alentaa elämänlaatua. Tavallisia oireita ovat esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuus. Alentunutta elämänlaatua selittää mm. lääkityksen aiheuttama taakka. Lisäksi lapsella voi olla pistospelkoa, josta voi keskustella tarvittaessa psykologin kanssa. Jos lapsesi psyykkinen hyvinvointi huolestuttaa, pyydä lääkäriä laatimaan lähete Lasten yleissairaalapsykiatrian yksikköön. Yksikkö toimii sekä Helsingissä että Jorvissa ja palvelee Lasten ja nuorten sairaalassa tutkimuksissa ja hoidossa olevia alle 13 vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.

Linkkejä: