Huolettaako sinua?

Huolettaako sinua?

Tietoa lastenreumasta:

https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/lastenreuma

Tietoa nuoren hoidon siirtymisestä aikuispuolelle, tukea omahoitoon, vertaistukea ja tietoa nuorille suunnatuista palveluista:

https://www.terveyskyla.fi/nuortentalo

Tietoa nuorille:

https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/sairastuneille-laheisille/nuorille

Tietoa psyykkisestä tuesta:

https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/perheille-ja-kasvattajille/perheen-tukimuodot/psyykkinen-tuki