Sosiaaliturva ja kuntoutus

Sosiaaliturva ja kuntoutus

Lääkekorvattavuus (Kela) 

Lääkärin määräämiin lääkkeisiin, perusvoiteisiin ja kliinisiin ravintovalmisteisiin voi hakea korvausta Kelalta. Suurin osa lääkkeistä on peruskorvattavia ilman rajoituksia. Osa atooppisen ihottuman hoidossa käytettävistä lääkkeistä on kuitenkin rajoitetusti peruskorvattavia, jolloin peruskorvattavuuden myöntämiselle on lääkekohtaiset perusteet ja peruskorvattavuuden hakemiseen tarvitaan B- lääkärinlausunto.  Yleensä korvauksen saa jo apteekissa esittämällä Kela-kortin. Vuotuisen omavastuurajan ylittävistä lääkekuluista voi hakea Kelalta lisäkorvausta.

  

Vammaistuki (Kela) 

Kelalta voi hakea vammais- ja hoitotukea, joiden tarkoituksena on tukea pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä arjessa ja parantaa elämänlaatua. Vammaisetuuksilla voidaan tukea työntekoa tai opiskelua, toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa. 

Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa toimintakyvyn heikentyminen ja siitä syntyneet erityiskustannukset. Vammaistukien hakemiseksi edellytetään vähintään vuoden kestävää ja toimintakykyä alentavaa sairautta. Lääketieteellisen arvion toimintakyvyn tasosta tekee lääkäri. 

  

Vammaispalvelu (hyvinvointialue) 

Vammaispalvelun tuet ovat joko subjektiiviseen oikeuteen tai harkintaan ja määrärahoihin perustuvia. Subjektiivisesta oikeudesta tukeen on esimerkkeinä sairauden tai vamman vuoksi tarpeelliset asunnon muutostyöt ja henkilökohtaisen avun saaminen. 

Määrärahasidonnaisista tuista esimerkkeinä ovat ylimääräisten vaatekustannusten sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen. Atooppista ihottumaa sairastaville on myönnetty tukea muun muassa pesukoneen hankintaan. 

  

Toimeentulotuki (Kela, hyvinvointialue)   

Mikäli taloudellinen tilanne heikkenee muun muassa sairauden myötä olennaisesti, voi ihotautia sairastava hakea toimeentulotukea. Perustoimeentulotukea haetaan Kelalta, täydentävää ja ehkäisevää tukea kunnan sosiaalitoimesta.  

  

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys (Verottaja) 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voidaan hakea, jos veronmaksukyky on verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varat huomioon ottaen erityisestä syystä vähentynyt olennaisesti. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus. 

 

Kuntoutus

Vaikeasta atooppisesta ihottumasta aiheutuu joskus tarve ammatilliseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen. Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sopivan ammattialan valinnassa, työllistymisessä, työelämässä pysymisessä tai sinne palaamisessa sairaudesta huolimatta. Lääkinnällistä kuntoutusta ovat esimerkiksi moniammatillinen yksilökuntoutus sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätietoja eri kuntoutusvaihtoehdoista ja niitä järjestävistä tahoista saat esimerkiksi Kelasta ja oman hyvinvointialueesi sosiaalipalvelujen neuvonnasta.

www.kela.fi/kuntoutus

Helsingin sosiaalineuvonnan puhelin 09 310 44400, ma-pe klo 8.15-16.

Länsi-Uudenmaan sosiaalipalvelujen neuvonta: vaihde 029 151 2000 tai katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot.

Keski-Uudenmaan sosiaalipalvelujen neuvonta:

  • Ikäihmisille, 019 226 0403, ma-to klo 8-15 ja pe 8-13
  • Työikäisille, 019 226 0402, ma-pe 8-12

Itä-Uudenmaan sosiaalipalvelujen neuvonta: 019 5600 111, virka-aikaan