Elämää akromegalian kanssa

Terveelliset elämäntavat

Yleisesti terveelliset elämäntavat sisältävät tasapainoisen ruokavalion, hyvän unirytmin, säännöllisen liikunnan, tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden tai alkoholin kohtuukäytön:

Ravitsemus

Akromegaliaa sairastavan ruokavalio voi noudattaa yleisiä ravitsemussuosituksia. Hyviä ohjeita löytyy sydänpotilaille ja diabetesta sairastaville laadituista ohjeista, jotka soveltuvat myös näiden sairauksien ennaltaehkäisyyn akromegaliassa: 

Oman ravitsemuksen terveellisyyttä ja energian saantia voi halutessaan arvioida muutamien päivien ajalta ruokapäiväkirjan avulla:

Liikunta

On tärkeää löytää itselle sopiva ja säännöllinen tapa liikkua. Liikunta kuuluu akromegaliaan liittyvien niveloireiden ehkäisyyn ja hoitoon. Tällöin sovelletaan yleisiä liikuntasuosituksia kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelusta sekä koordinaatio- ja tasapainoharjoittelusta. Kuitenkin suositaan liikuntamuotoja, kuten kävely, uinti, vesijuoksu ja kuntopyöräily, joissa niveliin ei kohdistu voimakasta kuormitusta, iskuja tai kiertoa. Hyötyliikuntaa voi yhdistää jokapäiväiseen arkeen. 

Mielen hyvinvoinnin tukeminen ja elämänlaatu

Akuutti sairastuminen ja hoidon aloitus voivat aiheuttaa stressiä ja kuormitusta. Sairauden kanssa eläessä on tärkeä huomioida myös mielen hyvinvointi. Itsestään kannattaa pitää huolta ja omaa mielen hyvinvointia voi edistää ja ylläpitää esimerkiksi terveellisten elämätapojen avulla. Voit myös saada tukea mielenterveyden ongelmiin monilta eri tahoilta. Kysy tarvittaessa apua esimerkiksi oman hoitavan yksikön sairaanhoitajalta tai omalta terveysasemaltasi.

Oman hyvinvoinnin ja pärjäämisen arvionti onnistuu hyödyntämällä akromegalikkojen omaa AcroQoL -elämänlaatukyselyä. Määräajoin tehtynä kyselystä voi olla apua heti diagnoosin jälkeen hoidon hyötyjen seuraamisessa sekä myöhemmin esimerkiksi lääkärin seurantakäynteihin valmistautuessa. Kyselyssä ja sen tuloksissa huomio kannattaa kiinnittää erityisesti itselle merkityksellisiin kysymyksiin ja kokonaisuuksiin.