Hakeutuminen hoitoon

 • Urtikaria-oireiden ilmetessä voi kokeilla reseptivapaata antihistamiinia apteekista, josta on yleensä apua.
 • Jos antihistamiinihoidosta on apua sitä kannattaa jatkaa vähintään 2-3 viikon ajan yhtäjaksoisesti.
 • Jos antihistamiinista ei ole apua tai oireet pitkittyvät, hakeudu hoitoon ensisijaisesti kiireettömälle ajalle omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.
 • Urtikarian vuoksi ei tarvitse hakeutua päivystykseen, elleivät oireet ole voimakkaita tai haittaa työntekoa.
 • Kuvista on usein hyötyä urtikarian tunnistamisessa, ihottumasta kannattaa ottaa kuva puhelimella tai digikameralla jolloin lääkäri voi tunnistaa urtikarian.
 • Voit mahdollisesti myöskin hakea apua lääkärin etäkonsultaation avulla.
 • Hakeudu päivystykseen soittamalla 112, jos sinulla on seuraavia oireita:
  • Turvotusta kielessä tai nielussa ja se on ahtauttamassa hengitysteitä
  • Turvotuksen lisäksi on keholla laajasti urtikariaa ja verenpaine laskee
  • Turvotusten lisäksi on kovia, aaltomaisia vatsakipuja
  • Hengenahdistusta