Hoitoa jatketaan max. 12 kk

  • Lääkehoidon tarve on yleensä pitkäaikainen. Oireet saattavat uusiutua, jos hoito lopetetaan liian aikaisin. Tästä syystä hoitoa biologisella lääkkeellä jatketaan 6-12 kuukauden ajan, jotta nähdään, että lääke toimii ja oireilu rauhoittuu ennen kuin lääkitystä lähdetään tauottamaan. Osa saa lääkkeistä hyödyn nopeasti, mutta toisilla hoitovaste näkyy vasta muutaman kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta.
  • Lääkityksen tarkasta kestosta päättäminen voi olla hankalaa hoitohenkilökunnalle, sillä liian aikaisin lopetettaessa oireilu uusii, ja toisaalta liian pitkään jatkunut lääke on taloudellisesti hukkaa ja aiheuttaa turhaa vaivaa käyttäjälleen.
  • Mikäli havaitset mahdollisia haittavaikutuksia biologisen lääkityksen aikana, ole yhteydessä sinua hoitavaan yksikköön.
  • Mikäli sinulla on äkillinen hengitystietulehdus tai muu merkittävä äkillinen sairaus, tulisi seuraavaa pistosta siirtää eteenpäin. Tarvittaessa kysy neuvoa hoitavasta ihotautien yksiköstäsi.
  • Mikäli tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta, niin kerro tästä hoitavalle lääkärillesi. Omalitsumabin käyttöä raskauden aikana voidaan harkita, mikäli se on kliinisesti tarpeen.
  • Omalitsumabin käyttö ei vaikuta rokottamiseen. Jos rokottamisen jälkeen on kuumetta tai muuta akuuttia oireilua, on selkeyden vuoksi parempi pistää omalitsumabi oireiden lievitettyä.