Päätös biologisen hoidon aloituksesta

Biologisen lääkehoidon aloittaminen

  • Kroonisen spontaanin urtikarian ja siihen liittyvän vaikean angioödeeman biologisena lääkehoitona käytetään omalitsumabia.
  • Kyseessä on ihmisen vasta-aineen kaltaiseksi tehty ns. monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kehossa immunoglobuliini E:hen (IgE).

Hoidon aloituksen kriteerit

  • Omalitsumabi on tarkoitettu lisälääkkeeksi antihistamiinin rinnalle vaikean kroonisen spontaanin urtikarian ja siihen liittyvän vaikean angioödeeman hoitoon aikuisille ja nuorille (vähintään 12-vuotiaille), kun vaste antihistamiinihoidolle ei ole riittävä.

Vasta-aiheet

  • Vasta-aiheet omalitsumabihoidolle ovat yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille (L-arginiinihydrokloridi, L-histidiinihydrokloridi, L-histidiini, polysorbaatti 20).

Alkututkimukset

  • Omalitsumabin käytön aloittaminen ei vaadi erityisiä alkututkimuksia. Uusimmat tutkimukset kuitenkin suosittavat mittaamaan IgE-tason ennen omalitsumabin aloitusta, koska lähtötilanteen ja hoidon aikana seuratut IgE-tasot kertovat hoitovasteen ennusteesta. Matala IgE-taso hoitoa aloitettaessa ja vähäinen IgE-tason nousu viikolla 4 mitattuna ennustavat huonompaa vastetta (Ertas ym. Allergy 2018).

Lääkeinfo.fi: omalitsumabi