Sosiaaliturva

Sosiaaliturva

Sairaalan sosiaalityöntekijä

Lääkekorvattavuus, Kela​

  • Voit hakea korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, joita lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. Yleensä Kelan korvauksen saa jo apteekissa esittämällä Kela-kortin. ​
  • Lue lisää biologisen lääkkeen korvattavuudesta täältä.

Vammais- ja hoitotuki, Kela​

  • Vammais- ja hoitotuen tarkoituksena on tukea pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä arjessa ja parantaa elämänlaatua. Vammaisetuuksilla tuetaan työntekoa tai opiskelua, toimintakyvyn ylläpysymistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa. ​
  • Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa toimintakyvyn heikentyminen ja siitä syntyneet erityiskustannukset. Vammaistukien hakemiseksi edellytetään vähintään vuoden kestävää ja toimintakykyä alentavaa sairautta. Lääketieteellisen arvion toimintakyvyn tasosta tekee lääkäri.​

Taloudellinen tuki​

  • Perustoimeentulotukea haetaan Kelalta. Voit olla oikeutettu siihen esimerkiksi, jos sinulla ei ole varaa ostaa lääkärin määräämiä lääkkeitä. Täydentävää ja ehkäisevää tukea haetaan hyvinvointialueen sosiaalitoimesta.​
  • Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi saada esimerkiksi sairauden aiheuttamien suurten kustannusten vuoksi.