Kuntoutusohjaaja

Perheen ja kuntoutusohjaajan tapaamisessa tarkoituksena on lapsen ja perheen kokonaistilanteen selvittäminen huomioiden sosiaaliset olosuhteet, elin ja toimintaympäristö, sairauden vaikutukset fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn sekä perheen voimavarat toimia arkielämän muuttuneissa tilanteissa.

Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairasta lasta ja hänen perhettään sekä lähiympäristöä selviytymään paremmin sairauden kanssa keskustellen, rohkaisten ja kuunnellen. Laaja-alainen palveluihin ja tukitoimiin liittyvä ohjaus ja neuvonta ovat kuntoutusohjaajan työssä keskeistä. Lapsen hoidon edetessä ja myös seurantavaiheessa perheelle tarjotaan ohjausta erilaisista ajankohtaisista palveluista sekä välitetään tietoa sopeutumisvalmennus – ja kuntoutuskursseista että Reumaliiton toiminnasta.

Kuntoutusohjaajan palvelut ovat reumaa sairastavalle
ja hänen perheelle maksuttomia. Lähetettä ei tarvita ja kuntoutusohjaajaan voi olla yhteydessä aina tarpeen sitä vaatiessa.

Tietoa kuntoutusohjauksesta:

https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/tietoa/kuntoutuksen-eri-muodot/kuntoutuspalvelut-ja-terapiamuodot/kuntoutusohjaus