Muut kontrollit

Silmälääkärin tarkastus ja leukanivelten ja purennan tarkastus puolivuosittain tai harvemmin. Kuvantamiset tarvittaessa.

Tietoa iriitistä eli lastenreumaan liittyvästä silmän värikalvotulehduksesta:

https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/lastenreuma/lastenreumaan-liittyv%C3%A4-silm%C3%A4n-v%C3%A4rikalvotulehdus

Lääkäri tekee lähetteen silmäklinikalle ja tarvittaessa suu- ja hammassairauksien poliklinikalle, joista lähetetään perheelle aika.