Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennus on osa kuntoutusta.
Se tukee sairastunutta lasta ja hänen perhettään.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa, kertaluonteista tai toistuvaa. Tavoitteena on
tarjota osallistujille monipuolista tietoa ja tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Moni osallistuja kokee vertaisverkostojen löytymisen tärkeänä antina, toisille kurssin teoriatieto on antoisinta.

Reumavastaanotot järjestävät myös omia ensitieto-/teemapäiviä.

Tietoa kurssitarjonnasta ja tukea itselle sopivimman valmennuksen löytämiseen saa esimerkiksi sairaaloiden sosiaalityötekijöiltä, kuntoutusohjaajilta, Kelasta ja isommista potilasjärjestöistä.

Tietoa Reumaliiton järjestämistä sopeutumisvalmennuskursseista

https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/sairastuneille-laheisille/sopeutumisvalmennukset

Kelan järjestämät kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

http://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit

Lähde: Lastentalo