Lähetepohjat

Lähetepohjat

 • Potilaan pituus ja paino (BMI)
 • Eteisvärinän kesto
 • Eteisvärinän tyyppi (kohtauksittainen/jatkuva/pysyvä)
 • Eteisvärinän aiheuttamien oireiden vaikeus (EHRA-luokitus)
 • Tiedossa olevat tausta sairaudet ja eteisvärinälle altistavat tilat
 • Käytössä oleva lääkitys
 • Mahdollinen tiedossa oleva aiemmin kokeiltu eteisvärinän estolääkitys
 • Sydämen ultraäänitutkimuksen lausunto, jos sellainen on tehty
 • Potilaan toive hoitolinjasta
 • Aiheellinen suuren tukosriskin eteisvärinäpotilaille, joille on tullut vakava verenvuotokomplikaatio antikoagulaatiohoidon aikana tai joille ei vuotovaaran vuoksi voida aloittaa antikoagulaatiohoitoa
 • Potilaalla on suuri tukosriski CHA2DS2-VASc -pisteytys (> 2)
 • Pituus ja paino (BMI), muut merkittävät sairaudet, aiemmat sydänleikkaukset ja nykyinen lääkitys
 • Toimenpide tehdään yleisanestesiassa, joten potilaan tulee olla yleisanestesiakelpoinen
 • Mahdollinen varjoaine tai ASA-yliherkkyys
 • Toimenpiteen jälkeen yleensä käytetään ASA 100 mg 1x1 -lääkitystä 6 kk:n ajan
 • Aiemmat sydäntutkimukset ja niiden tulokset
  • sydämen UÄ-tutkimus: Vasen kammio (LV), EF, vasen eteinen (LA), läppäviat, muut merkittävät löydökset
  • sepelvaltimoiden varjoainekuvaus
 • Laboratoriotutkimusten tulokset: PVKT, krea, K, Na
 • Potilaan toive hoitolinjasta.
 • Potilasta informoitu toimenpiteestä.
 • Eteisvärinän
  • alku- ja dg-ajankohta (milloin ensimmäisen kerran eteisvärinää, tämä episodi)
  • tyyppi (kohtauksittainen/jatkuva/pysyvä)
  • kohtausten määrä ja kesto
  • aiemmat hoidot
  • provosoivat tekijät
 • Oireet: EHRA-luokitus
 • CHA2DS2-VASc ja HAS-BLED -pisteytys
 • AK-hoidon aloitusaika ja toteutuminen
 • Pituus ja paino (BMI)
 • Muut sairaudet
 • Lääkitys
 • Aiemmat sydäntutkimukset ja niiden tulokset
  • Sydämen UÄ: Vasen kammio (LV), EF, vasen eteinen (LA), läppäviat, muut merkittävät löydökset
 • Laboratoriotutkimusten tulokset: PVKT, krea, K, Na, TSH
 • EKG kohtauksen aikana ja sinusrytmissä.
 • Mikäli on tehty Holter, niin nauhoitus tai lausunto siitä
 • Potilaan toive hoitolinjasta
 • Potilasta informoitu toimenpiteestä
 • Eteisvärinän
  • alku- ja dg-ajankohta (milloin ensimmäisen kerran eteisvärinää, tämä episodi)
  • tyyppi (kohtauksittainen/jatkuva/pysyvä)
  • kohtausten määrä ja kesto
  • aiemmat hoidot
  • provosoivat tekijät
 • Oireet: EHRA-luokitus
 • CHA2DS2-VASc ja HAS-BLED -pisteytys
 • AK-hoidon aloitusaika ja toteutuminen
 • Pituus ja paino (BMI)
 • Muut sairaudet
 • Lääkitys
 • Aiemmat sydäntutkimukset ja niiden tulokset
  • Sydämen UÄ: Vasen kammio (LV), EF, vasen eteinen (LA), läppäviat, muut merkittävät löydökset
 • Laboratoriotutkimusten tulokset: PVKT, krea, K, Na, TSH
 • THX-rtg, mikäli tehty
 • EKG kohtauksen aikana ja sinusrytmissä.
 • Mikäli on tehty Holter, niin nauhoitus tai lausunto siitä
 • Potilaan toive hoitolinjasta
 • Potilasta informoitu toimenpiteestä