Altistavien tekijöiden hoito

Altistavien tekijöiden hoito

Perussairauksien ja altistavien tekijöiden hoito:

  • Perussairauksien hyvä hoito on eteisvärinän hoidon kulmakivi riippumatta valitusta hoitolinjasta.
  • Päävastuu yleisimpien eteisvärinälle ja tromboembolisille komplikaatioille altistavien liitännäissairauksien, kuten hypertonian ja diabeteksen, diagnostiikasta ja hoidosta on perusterveydenhuollon lääkäreillä.
  • Erikoissairaanhoidossa on syytä hoitaa tavanomaiseen lääkitykseen huonosti reagoivat ja sellaiset potilaat, joiden liitännäissairaus vaatii invasiivisia tutkimuksia tai hoitoa.

Yhteenveto eteisvärinän riskitekijöistä. Tummansinisellä värillä merkitty ne tekijät, joihin on mahdollista vaikuttaa.
Lähde: ESC-hoitosuositus (2020)