Uusiutunut eteisvärinä perusterveydenhuollossa

Uusiutunut eteisvärinä perusterveydenhuollossa

Uusiutunut eteisvärinä

 • Oireisuus (EHRA-luokitus)
 • Hyvä kliininen tutkimus
 • EKG: Rytmihäiriön dg., iskemia
 • Peruslaboratoriokokeet (jos saatavissa):
  • PVKT
  • K
  • Na
  • krea/GFR
  • TnT jos epäillään sepelvaltimotapahtumaa
 • Thorax-rtg: Jos ei ole otettu tai epäiltäessä muita sydän- ja keuhkosairauksia tai vajaatoimintaa.

Lähetetään päivystykseen, jos

 • eteisvärinä, johon liittyy iskemiaa tai akuutin vajaatoiminnan oireet
 • voimakasoireinen, kammiovasteeltaan nopea eteisvärinä
 • oireinen bradykardia
 • äskettäinen sydäntoimenpide
 • mahdollisuus kääntöön akuuttitilanteessa (alle 48h oireiden alkamisesta). Pääsääntöisesti tähän pyritään, jos kyseessä on potilaan ensimmäinen flimmeriepisodi tai jos aiemman käännön yhteydessä on linjattu, että tarvittaessa kardioversio uusitaan.

Arvioi hoitolinja

Rytminhallinta

 • Jos mahdollisuuksia rytminhallintaan, lähete kardiologian poliklinikalle
 • Selvitä, löytyykö aiempia kardiologin lausuntoja hoitolinjaukseen liittyen

Sykkeenhallinta

 • Päädyttäessä sykkeenhallintaan
  • puretaan aiemmat antiarytmiset lääkkeet
  • optimoidaan betasalpaajahoito

Lisätietoa:
Hoitolinjan valinta

Lähetetään kardiologian poliklinikalle, jos

 • hoitolinjaus epäselvä: erikoislääkärin konsultaatio
 • suunnitellaan elektiivistä kardioversiota (AK-hoito tulee olla aloitettu ohjeiden mukaan)
 • tarvitaan rytmihäiriölääkitystä tai kajoavia hoitoja usein toistuvan, oireisen eteisvärinän vuoksi.: kardiologin tai asiaan perehtyneen sisätautilääkärin konsultaatio (tällöin tarvitaan myös echo ja kliininen rasituskoe)
  • Huom. invasiivisen hoidon arviointi Sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikalla edellyttää potilaan käyntiä omalla kardiologilla.