Uusiutunut eteisvärinä päivystyksessä

Uusiutunut eteisvärinä päivystyksessä

Uusiutunut eteisvärinä

 • Oireisuus (EHRA-luokitus)
 • Hyvä kliininen tutkimus
 • EKG: Rytmihäiriön dg., iskemia
 • Peruslaboratoriokokeet:
  • PVKT
  • K
  • Na
  • krea/GFR
  • TnT jos epäillään sepelvaltimotapahtumaa
 • Thorax-rtg: Jos ei ole otettu tai epäiltäessä muita sydän- ja keuhkosairauksia tai vajaatoimintaa.

Selvitä, löytyykö aiempia kardiologin lausuntoja hoitolinjaukseen liittyen

Rytminhallinta

 • Mikäli eteisvärinän kesto alle 48 tuntia, ja potilaalla on ollut asianmukaisesti käytössään suora antikoagulantti tai varfariini, rytminsiirto voidaan tehdä heti
 • Mikäli eteisvärinän kesto yli 48 tuntia tai tuntematon, ja mahdollisuuksia rytminhallintaan, lähete kardiologian poliklinikalle
 • Ks. myös Rytminhallintaa puoltavia tekijöitä

Sykkeenhallinta

Lisätietoa:
Hoitolinjan valinta

Sähköinen rytminsiirto

 • Sähköistä rytminsiirtoa eli kardioversiota voidaan käyttää sekä akuutin eteisvärinäkohtauksen hoidossa että elektiivisesti.
 • Sähköisessä rytminsiirrossa sinusrytmi palautetaan QRS-heilahdukseen synkronoidulla bifaasisella tasavirtaiskulla kevyen anestesian aikana.
 • Sähköinen rytminsiirto on vasta-aiheinen, jos
  • eteisvärinän syy on hoidettavissa (esim. elektrolyyttihäiriö, digitalismyrkytys tai vaikea kilpirauhasen liikatoiminta on korjattava ennen rytminsiirtoa)
  • potilaalla on sinus- tai eteis-kammiosolmukkeen vaikea toimintahäiriö eikä hänellä ole tahdistinta
  • rytmi vaihtelee spontaanisti sinusrytmin ja eteisvärinän välillä (rytmihäiriölääkkeitä voidaan käyttää).

Lääkkeellinen rytminsiirto

 • Lääkkeellinen rytminsiirto tehoaa hyvin akuutissa eteisvärinässä, mutta sitä ei pidä käyttää elektiivisessä rytminsiirrossa, koska lääkkeet menettävät nopeasti tehoaan eteisvärinän pitkittyessä.
  • Lääkkeellisessä rytminsiirrossa ei tarvita anestesiaa eikä edeltävää paastoa, minkä ansiosta se on helpommin toteutettavissa kuin sähköinen rytminsiirto.
 • Haittapuolia ovat sähköistä rytminsiirtoa huonompi teho, proarytmian vaara ja muut lääkkeiden haittavaikutukset.

Lisätietoa:
Lääkkeellisen rytminsiirron toteutus (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus 2021)
Akuutin eteisvärinän rytminsiirrossa käytettäviä lääkkeitä (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus 2021)

 •  Eteisvärinän
  • alku- ja dg-ajankohta (milloin ensimmäisen kerran eteisvärinää, tämä episodi)
  • kohtausten määrä ja kesto
  • aiemmat hoidot
  • provosoivat tekijät
 • Oireet: EHRA-luokitus
 • CHA2DS2-VASc ja HAS-BLED -pisteytys
 • AK-hoidon aloitusaika ja toteutuminen
 • Pituus ja paino
 • Muut sairaudet
 • Lääkitys
 • Aiemmat sydäntutkimukset ja niiden tulokset
  • Sydämen UÄ: Vasen kammio (LV), EF, vasen eteinen (LA), läppäviat, muut merkittävät löydökset
 • Laboratoriotutkimusten tulokset: PVKT, krea, K, Na, TSH
 • THX-rtg, mikäli tehty
 • EKG kohtauksen aikana ja sinusrytmissä.
 • Mikäli on tehty Holter, niin nauhoitus tai lausunto siitä
 • Potilaan toive hoitolinjasta
 • Potilasta informoitu toimenpiteestä