Jatkoseuranta

Antikoagulaatiohoidon jatkoseuranta

Suoraa antikoagulanttia käyttävän potilaan seuranta

Laboratoriotutkimukset Muut seurattavat asiat
Hoidon aloitus •PVKT
•P-TT
•krea/GFR
•ALAT
•Verenpaine
•CHA2DS2-VASc
•HAS-BLED, vuotoanamneesi
•Muu lääkitys (yhteisvaikutukset)
Ensimmäinen seurantakäynti tai kontakti 1kk hoidon aloituksesta Harkinnan mukaan:
•PVKT
•krea/GFR
•ALAT
•Hoitomyöntyvyys
•Vuoto- ja tukosoireet
•Haittavaikutukset
•Muu lääkitys (yhteisvaikutukset)
Jatkoseuranta 12 kk:n välein
HUOM! Erityisryhmien tihennetty laboratorioseuranta perussairauden (esim. sydämen vajaatoiminta) mukaan.
•PVKT
•Krea/GFR
•ALAT
•Verenpaine
•CHA2DS2-VASc
•HAS-BLED, vuotoanamneesi
•Hoitomyöntyvyys
•Vuoto- ja tukosoireet
•Haittavaikutukset
•Muu lääkitys (yhteisvaikutukset)
Erityisryhmien tihennetty laboratorioseuranta perussairauden mukaan

•Munuaisten toiminta ja PVKT 3 kk:n välein, jos GFR 30–60 ml/min
•Munuaisten toiminta ja PVKT 6 kk:n välein, jos GFR 30–60 ml/min tai jos  ikä >75 v ja dabigatraani käytössä tai potilas on hauras
•Muu erityisaihe (esim. anemia tai sairaus, joka vaikuttaa maksan tai munuaisten toimintaan)

•PVKT
•krea/GFR
•ALAT
•Verenpaine
•CHA2DS2-VASc
•HAS-BLED, vuotoanamneesi
•Hoitomyöntyvyys
•Vuoto- ja tukosoireet
•Haittavaikutukset
•Muu lääkitys (yhteisvaikutukset)

Varfariinia käyttävän potilaan seuranta

Varfariinin annos säädetään INR-mittausten perusteella. Aivohalvauksen eston ja verenvuotokomplikaatioiden kannalta INR 2–3 on ihanteellinen hoitotaso. Pitkäaikaishoidossa INR määritetään yleensä kerran kuukaudessa ja annosta säädetään tarvittaessa alla olevan taulukon perusteella. Mittauksia tihennetään, jos arvot heittelevät tai potilaan muu lääkitys tai tila muuttuu.

Annostelua jatketaan 7. päivänä mitatun INR-arvon mukaisesti seuraavasti
INR  Annos milligrammoina
< 1,4 Suurenna viikkoannosta 20 %
1,5–1,9 Suurenna viikkoannosta 10 %
2,0–3,0 Sama viikkoannos
3,1–4,5  Pienennä viikkoannos 10 %
> 4,5  Tauko kunnes INR < 3,0 ja pienennä viikkoannosta 20 %

Taulukko: Varfariinin annoksen säätely INR-arvojen mukaan ylläpitohoidossa