Eteisvärinäpotilaan Tutkimukset

Eteisvärinäpotilaan tutkimukset

Thoraxröntgenkuva
• epäiltäessä muita sydän- tai keuhkosairauksia tai sydämen vajaatoimintaa

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti
• rytmihäiriön diagnostiikka käyttäytyminen ja hoidon seuranta
• kammiovasteen arviointi

Kliininen rasituskoe
• rytmihäiriön diagnostiikka ja hoidon seuranta
• sepelvaltimotaudin sulkeminen pois, kun suunnitellaan flekainidilääkitystä.

Ruokatorven kautta tehtävä sydämen kaikututkimus
• suunniteltaessa varhaista (TEE-ohjauttua) rytminsiirtoa

Elektrofysiologinen tutkimus
• rytmihäiriön diagnostiikka (takykardian mekanismin selvittäminen. laukaisevan rytmihäiriön tunnistaminen ja hoito)
• eteisvärinän katetriablaatiohoitoa suunniteltaessa
• eteis-kammiosolmukkeen katkaisu

Lisätietoa:
Tutkimukset (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus 2021)