Tuore eteisvärinä (PTH)

Tuore eteisvärinä (PTH)

Vasta alkanut tai havaittu eteisvärinä

 • Oireisuus (EHRA-luokitus)
 • Hyvä kliininen tutkimus
 • EKG: Rytmihäiriön dg., iskemia
 • Peruslaboratoriokokeet (jos saatavissa):
  • PVKT
  • K
  • Na
  • krea/GFR
  • TSH
  • TnT jos epäillään sepelvaltimotapahtumaa
 • Thorax-rtg: Jos ei ole otettu tai epäiltäessä muita sydän- ja keuhkosairauksia tai vajaatoimintaa.

Lähetetään päivystykseen, jos

 • eteisvärinä, johon liittyy iskemiaa tai akuutin vajaatoiminnan oireet
 • voimakasoireinen, kammiovasteeltaan nopea eteisvärinä
 • oireinen bradykardia
 • äskettäinen sydäntoimenpide
 • mahdollisuus kääntöön akuuttitilanteessa (alle 48h oireiden alkamisesta). Pääsääntöisesti tähän pyritään, jos kyseessä on potilaan ensimmäinen flimmeriepisodi tai jos aiemman käännön yhteydessä on linjattu, että tarvittaessa kardioversio uusitaan.
 • kohonnut verenpaine
 • sepelvaltimotauti
 • sydämen vajaatoiminta
 • diabetes
 • uniapnea
 • läppäviat
 • alkoholiriippuvuus
 • hypertyreoosi
 • ylipaino
 • muu lääkitys

Ks. myös Altistavien tekijöiden hoito

 • Tärkeää, että hoitolinjaus tehdään jokaiselle eteisvärinäpotilaalle ja linjaus on helposti löydettävissä potilaan sairauskertomuksesta
 • Sykkeen- tai rytminhallinnan valinnalla ei ole vaikutusta ennusteeseen tai antikoagulaatiohoidon tarpeeseen
 • Valtaosa eteisvärinäpotilaista ei hyödy toistuvista rytminsiirroista, jos
  • eteisvärinä aiheuttaa vain vähän oireita
 • Onnistunut hoitolinjaus edellyttää seuraavia tietoja
  • Eteisvärinän kesto (<48 h / >48 h)
  • Eteisvärinän tyyppi (krooninen/paroksysmaalinen)
  • Eteisvärinän aiheuttamien oireiden vaikeus (EHRA-luokitus)
  • Tiedossa olevat taustasairaudet ja eteisvärinälle altistavat tilat
  • Käytössä oleva lääkitys
  • Mahdollinen tiedossa oleva, aiemmin kokeiltu eteisvärinän estolääkitys
  • Tieto aiemmasta sydämen ultraäänitutkimuksesta
  • Potilaan toive hoitolinjasta
 • Tarvittaessa kardiologin tai sisätautilääkärin konsultointi

Lähetetään kardiologian poliklinikalle, jos

 • kyseessä nuori (alle 65-v) potilas, jolla ensimmäinen eteisvärinä
 • hoitolinjaus epäselvä: erikoislääkärin konsultaatio
 • suunnitellaan elektiivistä kardioversiota (AK-hoito tulee olla aloitettu ohjeiden mukaan)
 • tarvitaan rytmihäiriölääkitystä tai kajoavia hoitoja usein toistuvan, oireisen eteisvärinän vuoksi.: kardiologin tai asiaan perehtyneen sisätautilääkärin konsultaatio.

Ei lähetetä kardiologian poliklinikalle

 • Oireettomat ja lieväoireiset (EHRA 1–2) iäkkäät potilaat