Erityiskysymyksiä

Antikoagulaatiohoidon erityiskysymyksiä

Hyytymishäiriöyksikkö

Hyytymishäiriöyksikkö keskittyy tukos- ja verenvuoto-ongelmien kokonaisvaltaiseen arvioon yhdistämällä laboratoriotietoja vallitsevaan kliiniseen tilanteeseen. Tehtävinä ovat varhainen hyytymishäiriöiden tunnistaminen sekä diagnostiikka, hoito ja seuranta. Yksikkö palvelee useita erikoisaloja. Ydintoimintoja ovat konsultaatiot ja potilasneuvonta.

Lisätietoa:
Hyytymishäiriöyksikön konsultaatiot ja lähetteet: Ohjeita lähettävälle lääkärille (hematology.fi)

LMWH:n käyttöohje elektiivisen rytminsiirron yhteydessä

  • Potilaalle, jolla on >48 tuntia tai tietämättömän ikäinen eteisvärinä ja jolle suunnitellaan elektiivistä rytminsiirtoa voidaan rytminsiirto tehdä kardiologin tai hyytymisyksikön suosituksen perusteella käyttäen verenohennushoitona myös LMWH:ta.
  • Hoito aloitetaan painon mukaisella hoitoannoksella kerran päivässä.
  • Vähintään kolmen pistoksen jälkeen potilaasta otetaan 10-12 tunnin AntiFxA-arvo, ja varmistetaan, että verenohennustaso on sopiva. Potilas jatkaa tällä samalla annoksella pistoksia kahdesti vuorokaudessa rytminsiirtoa edeltävästi vähintään 3 viikkoa ilman taukoja.
  • Rytmisiirron jälkeen antikoagulaatiohoidon jatko arvioidaan CHA2DS2VASc-pisteytyksen avulla. Pienen riskin potilailla (CHA2DSVASc = 0), antikoagulaatiohoito voidaan yleensä lopettaa 4 viikon kuluttua rytminsiirrosta.