Hoitolinjan valinta

Hoitolinjan valinta

Rytminhallinnalla tarkoitetaan sinusrytmin ylläpitämistä rytminsiirroilla, rytmihäiriölääkkeillä ja valikoiduissa tapauksissa katetriablaatiohoidolla.

Sykkeenhallinnalla tarkoitetaan pysyväksi jätetyn eteisvärinän syketaajuuden optimointia. Tässä on tärkeätä erottaa sykkeenhallintalinja, joka on hoitovalinta. Sykekontrollia tarvitaan aina, vaikka olisi valittu rytminhallinta. Sykekontrolli tarkoittaa sitä, että sykettä hidastetaan eteisvärinäkohtauksen aikana.

Huomioi yksilöllistä hoitolinjaa valitessa:

 • potilaan oireet (EHRA-luokitus)
 • muut (sydän)sairaudet
 • tromboembolisten komplikaatioiden vaaratekijät
 • rytmihäiriön kesto (<48 h vai >48 h)
 • hoidon odotettavissa olevat hyödyt ja haitat
 • potilaan toiveet.

Sykkeenhallinta

 • oireettomat ja lieväoireiset (EHRA 1–2) iäkkäät potilaat.
 • oireiden hallittavuus kammiovastetta hidastavilla lääkkeillä
 • eteisvärinän uusiutuminen nopeasti (alle 1–2 kuukauden kuluessa rytminsiirrosta) estohoidosta huolimatta
 • kookas vasen eteinen: rytminsiirron onnistuminen ja sinusrytmin säilyminen ovat epätodennäköisiä, jos vasemman eteisen poikkimitta on yli 5 cm 59
 • eteisvärinän yhtäjaksoinen kestäminen yli 6–12 kuukautta
 • vähäinen fyysinen aktiivisuus.

Hoidon odotettavissa olevat hyödyt ja haitat Ensimmäisen oireisen eteisvärinäkohtauksen ilmaannuttua sinusrytmin palauttamista kannattaa yrittää lähes poikkeuksetta. Oireettomilla ja lieväoireisilla iäkkäillä potilailla ennuste ja elämänlaatu ovat vähintään yhtä hyvät sykkeenhallinnan kuin lääkkeellisen rytminhallinnan aikana.

Rytminhallinta

 • kammiotaajuutta hidastavasta lääkityksestä huolimatta todetaan vaikeita oireita
  (EHRA 3–4) tai hemodynaamisia ongelmia
 • vaste rytmihäiriön estohoitoon on hyvä
 • vasen eteinen on normaalikokoinen
 • rytmihäiriö on kestänyt alle 6 kuukautta
 • potilas on fyysisesti aktiivinen.

Rytminsiirto

Rytminsiirto päivystyspoliklinikalla

 • Rytmisiirto (sähköinen) on tehtävä heti, jos eteisvärinä romahduttaa potilaan hemodynamiikan
 • Mikäli potilaalla on ollut asianmukaisesti käytössään suora antikoagulantti tai varfariini, rytminsiirto voidaan tehdä
 • Suuren riskin potilaalle (CHA2DS2-VASc ≥ 2) aloitetaan akuutin eteisvärinän rytminsiirron yhteydessä pysyvä antikoagulaatiohoito. Hoito on aloitettava antamalla joko pienimolekyylistä hepariinia hoitoannoksella tai suoraa antikoagulanttia jo ennen rytminsiirtoa
 • Tahdistinpotilaiden rytminsiirto kannattaa ensisijaisesti tehdä lääkkeellisesti
 • Ks. Antikoagulaatiohoito rytminsiirron yhteydessä (HUS-ohje)

Ks. Antikoagulaatiohoito rytminsiirron yhteydessä (HUS-ohje)