Potilaan ohjaus päivystyksessä

Potilaan ohjaus päivystyksessä

Tavoitteena on antaa eteisvärinäpotilaalle mahdollisimman hyvät tiedot ja taidot hoidon toteuttamiseen ja sitä koskevien päivittäisten valintojen ja päätösten tekemiseen. Riittävä ohjaus ja tuki erityisesti sairastumisvaiheessa ovat tärkeitä omahoidon myöhemmän onnistumisen kannalta.

Parhaimmillaan hoidonohjaus on moniammatillista yhteistyötä. Hoidonohjaukseen osallistuvien työnjaosta ja yhteistyöstä tulee olla hoitopaikassa suunnitelma.

Hoidonohjauksen teemat päivystyksessä

 • Tietoa eteisvärinästä
  sekä aivoverenkiertohäiriöön viittaavat oireet

 • Lääkehoito, antikoagulanttihoidon toteutus (jos varfariini, anna tiedot kuka antaa annosohjeet ja milloin)
  B-lausunto

 • Jatkohoitopaikka, yhteystiedot

 • Päivystyksellinen hoitoon hakeutuminen, minne/112

  Milloin on soitettava ambulanssi (112)?

  • Jos rytmihäiriötuntemukseen liittyen menee taju (potilas pyörtyy) tai ilmenee aivoverenkierron häiriöitä kuten halvausoireita, puhehäiriöitä tai suupielen roikkumista, pitää kutsua pikaisesti apua.
  • Samoin jos rytmihäiriökohtaukseen liittyy voimakasta rintakipua, hengenahdistusta tai huimausta, pitää soittaa hätänumeroon.
 • Anna kirjallinen Eteisvärinä-potilasopas (Sydänliitto)

 • Eteisvärinän syyt: potilaan altistavat tekijät eteisvärinälle, kartoita

 • Eteisvärinän hoitolinjat: sykkeenhallinta/rytminhallinta

 • Sydänliitto ja Terveyskylä hoidon tukena