Läheteohjeistukset

Läheteohjeistukset

Päivystyksellisesti, jos

 • vaikeat oireet ja nopea eteisvärinä tai
 • akuuttia iskemiaa tai
 • vajaatoimintaa tai ·
 • epävakaa hemodynamiikka tai
 • mahdollisuus kääntöön akuuttitilanteessa (alle 48h oireiden alkamisesta). Pääsääntöisesti tähän pyritään, jos kyseessä on potilaan ensimmäinen flimmeriepisodi tai jos aiemman käännön yhteydessä on linjattu, että tarvittaessa kardioversio uusitaan
 • jos hoitolinjaus epäselvä: erikoislääkärin konsultaatio
 • jos suunnitellaan elektiivistä rytminsiirtoa (AK-hoito tulee olla aloitettu ohjeiden mukaan)
 • jos tarvitaan rytmihäiriölääkitystä tai kajoavia hoitoja usein toistuvan, oireisen eteisvärinän vuoksi: kardiologin tai asiaan perehtyneen sisätautilääkärin konsultaatio (tällöin tarvitaan myös echo ja kliininen rasituskoe)

Elektiivinen rytminsiirto

HUS:n aluella elektiivisiä rytminsiirtoja tehdään potilaan asuinpaikan perusteella Meilahden, Peijaksen, Jorvin, Haartmanin, Malmin, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaalassa. Kaikki kardioversiolähetteet menevät ensin lähetekeskukseen, josta ne ohjataan oikeaan yksikköön.

Valtaosalla potilaista seuranta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa:

 • Päädyttäessä sykkeenhallintalinjaan
 • Antikoagulaatiohoidon seuranta
 • Useimpien rytmihäiriölääkkeiden seuranta (potilas sinusrytmissä)
 • Ks. myös hoidon porrastus (ESH–PTH)

Seurantakäyntien ajoitus riippuu potilaan taustasairauksista ja kokonaistilanteesta sekä rytmihäiriöiden esiintymisestä.