Eteisvärinäpotilaan seuranta

Eteisvärinäpotilaan seuranta

 • Oireisuus: (EHRA-luokitus)
 • Sykkeenhallinnan ja rytminhallinnan riittävyys
 • Päivitä ak-hoidon tarve
 • Muiden sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kartoituksen hoito
 • Ak-hoidon toteutuminen, ks. eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoito
  • Hoitokomplianssi suorilla antikoagulanteilla
  • Kontrolliväli suorilla antikoagulanteilla 3–12 kk, ks. suoraa antikoagulanttia käyttävän potilaan seuranta
  • Varfariinihoidon toteutuminen (INR hoitotasolla 70 % ajasta)
 • EKG vuosittain, huomioitava
  • Kohtauksittaisen eteisvärinän muuttuminen pysyväksi tai estohoidon aikana sinusrytmin pysyminen
  • Vasta-aiheiden ilmaantuminen rytmihäiriölääkitykselle: QRS-kompleksin leveneminen, QT-ajan piteneminen, LVH, iskemiamuutokset
 • Laboratoriotutkimukset vuosittain
  • PVKT
  • K
  • Na
  • Krea/GFR
  • Gluk
  • Lipidit
 • Estolääkityksen turvakokeet, eteisvärinän estolääkitys

Lisätietoa:
Seuranta Käypä hoito -suositus

Estolääkityspotilaan seuranta

Rytmihäiriölääke Hoidon aloitus Hoidon seuranta Tärkeimmät seurattavat asiat
Beetasalpaaja Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto •Voidaan yleensä aloittaa perusterveydenhuollossa, kun perustutkimukset on tehty

•Oireista sinusbrakykardiaa tulee välttää

Sotaloli Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto •Sykeorjattu QT-aika pitäisi olla alle 500 ms

•Oireista sinusbrakykardiaa tulee välttää

•On seurattava, ettei kehity hypokalemiaa eikä käyttöön saa ottaa muita QT-aikaa pidentäviä lääkkeitä

Flekanidi Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto •Viikon kuluessa hoidon aloituksesta lepo- tai rasitus-EKG hoidon aloittaneen lääkärin antaman ohjeen mukaan: jos kammiokompleksi levenee
> 30 % tai ilmaantuu merkkejä iskemiasta, hoito lopetetaan ja otetaan yhteys erikoissairaanhoitoon. •Jos hoidon aikana ilmenee sydämen vajaatoimintaan tai sepelvaltimotautiin viittaavia oireita, hoito lopetetaan ja otetaan yhteys erikoissairaanhoitoon. 
Dronedaroni Erikoislääkäri (kardiologi tai sisätautilääkäri) Erikoislääkäri (kardiologi tai sisätautilääkäri) •Sydämen, keuhkojen, maksan ja kilpirauhasen toimintaa seurattava huolellisesti ja säännöllisesti (kokeet, EKG, rintakehän radiologinen tutkimus). Säännöllisessä käytössä seurataan lisäksi elektrolyyttejä

•EKG:ta seurattava väh. 6 kuukauden välein

•Munuaisten toimintaa seurattava säännöllisesti hoidon aikana

Amiodaroni Erikoislääkäri (kardiologi tai sisätautilääkäri) Erikoislääkäri (kardiologi tai sisätautilääkäri) •Maksan ja kilpirauhasen toimintaa seurattava huolellisesti ja säännöllisesti (kokeet, EKG, rintakehän radiologinen tutkimus). Säännöllisessä käytössä seurataan lisäksi elektrolyyttejä

•EKG:ta ja valtimoverenpainetta seurattava jatkuvasti (IV-annostelu)

•Hemodynamiikkaa seurattava, jos keuhkojen toiminta vakavasti heikentynyt, hypotensio, tai vakaa kongestiivinen sydämen vajaatoiminta (IV-annostelu)

•TSH, jos epäillään kilpirauhasen toimintahäiriötä