Akromegalian liitännäisongelmien hoito

Akromegaliandiagnosointiin ja laaja-alaiseen hoitoon osallistuu moniammatillinen hoitotiimi. Hoidostasi vastaa endokrinologi, joka tekee yhteistyötä neuroradiologin ja neurokirurgin kanssa. Lisäksi hoitoon osallistuu tarpeen mukaan muiden alojen erikoislääkäreitä ja asiantuntijoita(ks. Kuva 3).Akromegalian hoito tähtää liitännäissairauksien osalta oireiden ja liitännäissairauksien minimointiin ja hyvään elämänlaatuun. 

Moniammatillinen yhteistyö akromegalian diagnostiikassa ja hoidossa

Kuva 3. Moniammatillinen yhteistyö akromegalian hoidossa (Kuva: Terveydentukena.fi: Akromegalian hoito)

Lue lisää: