Akromegalian liitännäisongelmien hoito

Akromegaliandiagnosointiin ja laaja-alaiseen hoitoon osallistuu moniammatillinen hoitotiimi. Hoidostasi vastaa endokrinologi, joka tekee yhteistyötä tarpeen mukaan muiden alojen erikoislääkäreiden ja asiantuntijoiden kanssa(ks. Kuva 3).Akromegalian hoito tähtää liitännäissairauksien osalta oireiden ja liitännäissairauksien minimointiin ja hyvään elämänlaatuun. 

Moniammatillinen yhteistyö akromegalian diagnostiikassa ja hoidossa

Kuva 3. Moniammatillinen yhteistyö akromegalian hoidossa (Kuva: Terveydentukena.fi: Akromegalian hoito)

Lue lisää: