Ammattilaisen näkymä – Diagnostiikka

Aikuisen atooppisen ihottuman diagnoosi

Atooppisen ihottuman, eli ekseeman, diagnoosi on kliininen. Diagnoosiin yleensä riittää, että potilaalla on seuraavat löydökset:

 • Kutiava ja krooninen tai jatkuvasti toistuva ihottuma tyypillisillä ihoalueilla.
 • Ihottuma on kliinisesti ekseema (ihottumassa punoitusta, inflammaatiota, kutiavia papuloita, raapimajälkiä, rikkoumia tai jäkälöitymistä).

Atooppinen ihottuma on aina kutiseva. Kutinan lisäksi atooppisen ihottuman diagnoosia tukee, jos potilaalla on:

 • Ihottumaa tyypillisellä ihoalueella tutkimushetkellä
 • Ihottumaa tyypillisellä ihoalueella aiemmin
 • Ihottuma alkanut ennen toista ikävuotta
 • Kuiva iho tai allerginen nuha tai astma

Aikuisella allergiaselvittelyt eivät ole tarpeen oireiden ollessa tyypilliset.

Atooppisen ihottuman erotusdiagnooseja ovat aikuisilla:

 • Muut ekseemat (seborrooinen ekseema, nummulaarinen ekseema, infektioekseema, asteatoottinen ekseema)
 • Psoriaasi
 • Syyhy
 • Ihokeliakia
 • Immuunipuutostilat
 • Parapsoriaasi
 • Iholymfooma
 • Märkärupi ja erysipelas, jos ihottuma erittävä, kuumottava ja/tai kivulias

Jos atooppisen ihottuman paikallishoito ei enää tehoa, kyseessä voi olla kosketusallergian kehittyminen paikallishoitojen aineosille. Erityisesti käsiekseeman osalta tulee huomioida allergisen ja ärsytyskosketusekseeman mahdollisuus.

Mikäli kliininen kuva on epätyypillinen tai ihottuma vastaa huonosti paikallishoitoon, voi iholta ottaa koepalan (esim. 4 mm stanssibiopsian) ekseema- diagnoosin varmistamiseksi.

Atooppisen ihottuman vaikeusasteen luokittelu

Käypä hoito -suosituksen mukaan atooppinen ihottuma voidaan luokitella lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan atooppiseen ihottumaan.

 • Lievä: potilaalla on kuivia ihoalueita, satunnaisesti kutinaa ja pienillä ihoalueilla punoitusta.
 • Keskivaikea: potilaalla on kuivia ihoalueita, toistuvaa kutinaa ja punoitusta ja mahdollisesti myös ihon rikkoutumista ja paksuuntumista.
 • Vaikea: iho on kuiva, kutina jatkuvaa ja punoitus laaja-alaista. Lisäksi esiintyy ihorikkoumia, ihon huomattavaa paksuuntumista, verenvuotoa, vetistystä, karstoittumista ja pigmentaatiohäiriöitä.

Atooppisen ekseeman vaikeusastetta ja ihon kutinaa voidaan arvioida ja seurata eri mittareiden ja kyselyiden avulla, kts. Mittarit ja kyselyt (Hoitopolku).

Atooppista ihottumaa pahentavat tekijät

Atooppista ihottumaa sairastavan potilaan iho on herkkä ärtymään ja kutina lisääntyy erilaisten mekaanisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden vaikutuksesta. Mm. hikoilu, psyykkiset tekijät, kuiva sisäilma, talviaika, karheat vaatteet, liian kevyet tai rasvaiset voiteet sekä muut iholle laitettavat kosmetiikka- tai hygieniatuotteet voivat pahentaa ihottumaa. Muita pahentavia tekijöitä voivat olla ihon bakteeri- ja virusinfektiot tai yleisinfektiot. Pahentavia tekijöitä tulee välttää ja infektiot tulee hoitaa. Lisäksi tulee varmistaa, että kyseessä on oikea diagnoosi ja paikallishoidot ovat toteutuneet ohjeiden mukaisesti.

Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit saattavat olla lyhyitä. Potilas voidaan ohjata hakemaan lisätietoa esim. seuraavista lähteistä:

Ihotautitalo, Terveyskylä

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Atooppinen ihottuma (Käypä hoito, potilasversio)