Ammattilaisen näkymä – Konsultatio- ja läheteohjaukset

Konsultaatiot:

 • Yleislääkärin tai työterveyslääkärin keinot atooppisen ihottuman hoidossa ovat usein riittävät.
 • Perusterveydenhuollon lääkäri voi tarvittaessa konsultoida ihotautilääkäriä. Mikäli kyseessä on päivystyksellinen konsultaatio, tämä hoidetaan heti puhelimitse xx xxx xxxx (klo xx xx-xx xx) / 03 311 67550 (klo 9-14.30). Mikäli on tarve kysyä erikoissairaanhoidon neuvoa, mutta kyseessä ei ole päivystyksellinen tilanne, voi konsultaation hoitaa potilastietojärjestelmän kautta ns. paperikonsultaatiolla. Kiireettömiä konsultoitavia asioita voivat olla esimerkiksi pyyntö saada ihotautilääkärin kannanotto paikallishoitoon, allergiatestien tarpeeseen tai arvio siitä, kannattaako tehdä lähete erikoissairaanhoitoon valo- tai systeemihoidon harkintaan.
 • Kirjallisiin konsultaatioihin tulisi, mikäli mahdollista, liittää laadukkaat kuvat potilaan ihon tilanteesta PACS- järjestelmän kautta sairaskertomukseen (Apotin Media-tiedostoon tai potilaan itse lähettämänä Maisan kautta) tai sähköpostitse (osoitteeseen lahetekeskus@hus.fi). 
 • Konsultaatioon voi liittää potilaskyselyiden tuloksia kuvastamaan ihottumatilannetta (POEM, ADCT, DLQI)
 • Konsultoiva perusterveydenhuollon lääkäri ilmoittaa potilaalle erikoissairaanhoidosta saamansa konsultaatiovastauksen potilaan kanssa sopimallaan tavalla (soitto, kirje, kirjaus OmaKantaan).

 

Reaaliaikaiset videokonsultaatiot

 • Nykyisin on mahdollista myös terveysasemalta käsin konsultoida ihotautien erikoislääkäriä reaaliaikaisen (REK) videokonsultaation avulla.
 • REK-konsultaatio edellyttää, että terveysasema on liittynyt systeemiin ja että tietokoneessa on toimiva kamera ja mikrofoni.
 • REK-konsultaatioita voi tehdä arkisin klo 8.30-14.30 välisenä aikana ilman ajanvarausta, lisäksi päivittäin löytyy yksi ajanvarauksellinen konsultaatioaika klo 14.30 alkaen. Konsultti vastaa REK-konsultaatioihin muiden sairaalan ja puhelinkonsultaatioiden ohessa.

 

Lähete erikoissairaanhoitoon

 • Mikäli atooppista ihottumaa ei saada hallintaan perusterveydenhuollossa käytettävillä keinoilla, voi hoitava lääkäri tehdä lähetteen ihotautilääkärille.
 • Mikäli lähetteen vastaanottava taho arvioi, ettei vastaanottoa erikoissairaanhoidossa tarvita, voidaan lähete vaihtaa konsultaatioksi, eli palauttaa perusterveydenhuollon lääkärille jatkohoito-ohjeiden kera. Tarvittaessa voidaan myös kysyä tarkentavia tietoja esim. käytetyistä hoidoista.
 • Lähete erikoissairaanhoidon ihotautilääkärille tehdään esimerkiksi näissä tapauksissa:
  • Jos atooppinen ihottuma ei ole hallinnassa säännöllisestä ja riittävästä paikallishoidosta huolimatta. Varmista potilaalta ja reseptikeskuksesta, että käytetyt voidemäärät ovat riittävät.
  • Jos ihottuma, ihon kutina tai kipu on kestämätön.
  • Jos atooppinen ihottuma paikallishoidosta huolimatta vaikuttaa työkykyyn tai elämänlaatuun (esim. harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin).
  • Jos epäillään, että ihottuma (erityisesti käsiekseema) liittyy työhön. Tällöin ihottuma yleensä vaikeutuu työssä ollessa ja paranee pidempien lomien aikana.

Lähetteeseen olisi hyvä kirjata seuraavat tiedot:

 • Potilaan perustiedot, lääkitys, muut sairaudet
 • Ihottuman esitiedot, kesto, käytetyt hoidot, voidemäärät ja niiden teho
 • Status mahdollisimman tarkasti
 • Valokuvat tulisi, mikäli mahdollista, liittää sairaskertomukseen (Apotin Media-tiedostoon tai potilaan itse lähettämänä Maisan kautta) tai sähköpostitse (osoitteeseen lahetekeskus@hus.fi) /Mielellään valokuvat potilaan ihotilanteesta käyttäen PACS- järjestelmää
 • Mahdolliset laboratorio tai koepalavastaukset
 • Lähetteeseen voi liittää potilaskyselyiden tuloksia kuvastamaan ihottumatilannetta (POEM, ADCT, DLQI)
 • Erotusdiagnostiikka ja ilmaisu, mikäli ihottuma ei sovi atooppiseksi tai epäillään jotain muuta syytä ihottuman taustalla