Ammattilaisen näkymä – Seuranta perus- ja erikoissairaanhoidossa

Seuranta perus- ja erikoissairaanhoidossa

Suurelle osalle atooppisen ihottuman vuoksi erikoisairaanhoidon konsultaatiossa käynneistä potilaista riittää kertakäynti paikallishoito-ohjeineen ja jatkohoito toteutuu omahoitona tarvittaessa perusterveydenhuollon tukemana.

Erikoissairaanhoidossa seurataan vaikeaa atooppista ihottumaa sairastavia potilaita, joilla on systeeminen pitkäaikainen lääkehoito tai joille suunnitellaan sen aloitusta.

Seurantakäynnit erikoissairaanhoidossa tapahtuvat alkuvaiheessa 4-6 kk välein ja myöhemmin esimerkiksi vuosittain.

Akuuteissa pahenemisvaiheissa potilasta ohjataan olemaan ensisijaisesti yhteydessä perusterveydenhuoltoon.

Mikäli ihottuman hoitotasapaino on huono, potilaalla on useita kontakteja perusterveydenhuoltoon tai systeemisen pitkäaikaisen lääkityksen kanssa on ongelmia, kannattaa potilas ohjata olemaan suunniteltujen erikoissairaanhoidon seurantakäyntienkin välillä yhteydessä hoitavaan erikoissairaanhoidon yksikköön.

Lisätietoja:

Atooppisen ekseeman hoitoalgoritmi (Atooppinen ekseema, Käypä hoito)