Konsultaatio tai lähete erikoissairaanhoitoon

Konsultaatio erikoissairaanhoitoon

 • Yleislääkärin tai työterveyslääkärin keinot atooppisen ihottuman hoidossa ovat usein riittävät.
 • Perusterveydenhuollon lääkäri voi tarvittaessa konsultoida ihotautilääkäriä. Mikäli kyseessä on päivystyksellinen konsultaatio, tämä hoidetaan heti puhelimitse. Mikäli on tarve kysyä erikoissairaanhoidon neuvoa, mutta kyseessä ei ole päivystyksellinen tilanne, voi konsultaation hoitaa potilastietojärjestelmän kautta ns. paperikonsultaatiolla. Kiireettömiä konsultoitavia asioita voivat olla esimerkiksi pyyntö saada ihotautilääkärin kannanotto paikallishoitoon, allergiatestien tarpeeseen tai arvio siitä, kannattaako tehdä lähete erikoissairaanhoitoon valo- tai systeemihoidon harkintaan. Konsultaatioihin pyritään liittämään laadukkaat valokuvat potilaan ihon tilanteesta.
 • Konsultoiva perusterveydenhuollon lääkäri ilmoittaa potilaalle erikoissairaanhoidosta saamansa konsultaatiovastauksen potilaan kanssa sopimallaan tavalla (soitto, kirje, kirjaus OmaKantaan tai Maisan kautta).

Lähete erikoissairaanhoitoon

 • Mikäli atooppista ihottumaa ei saada hallintaan perusterveydenhuollossa käytettävillä keinoilla, voi hoitava lääkäri tehdä lähetteen ihotautilääkärille. Lähetteeseen kannattaa, jos mahdollista, liittää valokuvia ihottumasta.
 • Mikäli lähetteen vastaanottava taho arvioi, ettei vastaanottoa erikoissairaanhoidossa tarvita, voidaan lähete vaihtaa konsultaatioksi eli palauttaa perusterveydenhuollon lääkärille jatkohoito-ohjeiden kera. Tarvittaessa voidaan myös kysyä tarkentavia tietoja esim. käytetyistä hoidoista. Näissä tilanteissa perusterveydenhuollon hoitava lääkäri ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse, kirjeitse tai Maisan kautta.
 • Lähete erikoissairaanhoidon ihotautilääkärille tehdään esimerkiksi näissä tapauksissa:
  • Jos atooppinen ihottuma ei ole hallinnassa säännöllisestä ja riittävästä paikallishoidosta huolimatta.
  • Jos ihottuma, ihon kutina tai kipu on kestämätöntä.
  • Jos atooppinen ihottuma vaikuttaa paikallishoidosta huolimatta työkykyyn tai elämänlaatuun (esim. harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin).
  • Jos epäillään, että ihottuma (erityisesti käsiekseema) liittyy työhön. Tällöin ihottuma yleensä vaikeutuu työssä ollessa ja paranee pidempien lomien aikana.

Lisätietoa:

Atooppisen ekseeman hoitoalgoritmi (Atooppinen ekseema, Käypä hoito)

Atooppisen ekseeman arvioinnissa käytettäviä mittareita (Atooppinen ekseema, Käypä hoito)